S5000 AVR 230V Agregat prądotwórczy PRAMAC

Elektroniczny Regulator Napięcia AVR: Częstotliwość : 50 Hz Napięcie: 230 V Liczba Faz: 1 Moc maksymalna LTP : 4.8 kw Moc ciągła COP: 3.9 kw Producent silnika : Honda Rozruch: elektryczny Paliwo : benzyna
 • 16 300,00 zł
 • Wysłka w ciągu 1 - 3 dni
 • Producent: PRAMAC
 • Dostępność: Jest Jest
  Czas realizacji: 48h
 • szt.


 • Oblicz raty
 • Oblicz_raty_duckblue

Model Pramac S5000 230V AVR to uniwersalne urządzenie pozwalające na bezpieczeństwo i komfort pracy w każdych warunkach. Dysponując mocą ciągłą 3,9 kW może posłużyć jako źródło prądu dla różnorakich potrzeb. Jednostka napędowa to wolnossący silnik benzynowy o mocy 4,8  kW, produkcji Honda, chłodzony powietrzem – taka konfiguracja pozwala na ekonomiczną i bezawaryjną eksploatację przez długi okres czasu bez potrzeby remontu.

Elektroniczny Regulator Napięcia AVR: Tak
Częstotliwość : 50 Hz
Napięcie: 230 V
Liczba Faz: 1
Moc maksymalna LTP : 4.8 kw
Moc ciągła COP: 3.9 kw
Producent silnika : Honda
Rozruch: elektryczny
Paliwo : benzyna

PRAMAC  - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 24 miesięcy.

Zakup konsumencki: 24 miesięcy*
Zakup komercyjny: 12 miesięcy*
*szczegóły w warunkach gwarancji poniżej

Firma produkcyjna udziela gwarancji na wprowadzone na rynek produkty ze znakami handlowymi, których jest właścicielem, zgodnie z warunkami i zasadami ustanowionymi na mocy aktualnych przepisów. W szczególności, okres gwarancji będzie wynosił 12 miesięcy począwszy od daty zakupu produktu przez klienta-użytkownika. Datą zakupu braną pod uwagę w tym celu będzie data podana na dowodzie zakupu produktu wystawionym dla celów podatkowych. W żadnym wypadku okres gwarancji nie może być dłuższy niż 24 miesiące począwszy od daty opuszczenia hali produkcyjnej przez produkt.

Aby uzyskać uprawnienie do gwarancji, klient końcowy musi zgłosić detaliście wszelkie wady w terminie ustanowionym przez prawo, przedstawiając oficjalną dokumentację potwierdzającą datę zakupu produktu, w szczególności faktur zakupu, dowód dla celów podatkowych bądź w każdym przypadku dokument podatkowy potwierdzający zakup i zawierający numer rejestracyjny produktu. Jeśli wada zostanie zgłoszona po upływie ustanowionego okresu bądź jeśli powyższa dokumentacja nie zostanie przedstawiona, uprawnienie do gwarancji nie zostanie przyznane.

Gwarancja zostanie ograniczona tylko do wymiany części, które na mocy ostatecznego orzeczenia wydanego przez kierownictwo techniczne lub organ przez nie upoważniony zostaną uznane za wadliwe z powodu wady produkcyjnej lub niewłaściwego montażu. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność oraz/lub zobowiązanie z tytułu innych bezpośrednich oraz/lub pośrednich kosztów, szkód lub strat powstałych wskutek użytkowania oraz/lub całkowitej oraz/lub częściowej niemożności użytkowania produktu.

Gwarancja na części zamienne wykorzystywane do celów napraw wykonywanych w okresie gwarancji jest w każdym przypadku ograniczona do okresu ustanowionego przez prawo i nie może zostać w żaden sposób przedłużona. Niniejsza gwarancja jest w każdym przypadku ważna, jeśli części zostały wymienione przez autoryzowany personel oraz jeśli wykorzystano oryginalne części zamienne.

Przewiduje się wykonywanie napraw gwarancyjnych w warsztacie detalisty, który dokonał sprzedaży, bądź w naszym autoryzowanym punkcie serwisu posprzedażnego. Z tego względu wszelkimi kosztami transportu oraz/lub opakowania związanymi z daną naprawą zostanie obciżony nabywca. Produkt powinien być okazany w miejscu gdzie gwarancja będzie respektowana bez żadnych zmian i bez żadnych urządzeń i/lub akcesoria montowanych, z wyłączeniem tych będących przy ofercie. Serwis gwarancyjny można wykonać tylko i wyłącznie po przedstawieniu odpowiedniej prośby.

Gwarancja wygaśnie automatycznie po upływie okresu ustanowionego przez prawo bądź w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

 1. A) Niewykonana bądź niewłaściwa konserwacja przez użytkownika-klienta bądź osoby trzecie.
 2. B) Manipulowanie przy przyłożonych pieczęciach oraz/lub zmiana parametrów programowania przez użytkownika-klienta bądź osoby trzecie.
 3. C) Używanie nieodpowiednich paliw oraz/lub smarów przez użytkownika-klienta bądź osoby trzecie.
 4. D) Niezdolność ze strony użytkownika-klienta bądź osób trzecich do użytkowania produktu.
 5. E) Używanie produktu do celów profesjonalnych, jeśli nie jest to przewidziane (tylko linie PRAXIO i BLIZZER).
 6. F) Wykonanie napraw przez nieautoryzowany personel.
 7. G) Wykorzystanie nieoryginalnych części zamiennych przez użytkownika-klienta bądź osoby trzecie.
 8. H) Katastrofy, pożary, powodzie oraz/lub inne nieszczęśliwe wypadki, nawet jeśli s spowodowane czynnikami geologicznymi lub atmosferycznymi.

Ponadto, gwarancja nie ma zastosowania do awarii powstałych na skutek normalnego zużycia. Gwarancja na częci, które nie są wytwarzane przez Firm produkcyjną jest ograniczona do zakresu, w jakim udzielaj jej producenci danych częci. Gwarancja nie wyklucza praw użytkownika-klienta przyznanych w Dyrektywie 99/44/EC z 25.05.1999r. Dodatkowo niniejsza gwarancja unieważnia i zastępuje wszystkie inne wyrażone i założone gwarancje, oraz nie będzie mogła być zmieniona, z wyjątkiem pisemnej zmiany dokonanej przez Producenta.

Niniejsza gwarancja jest ważna we wszystkich krajach i anuluje oraz zastępuje wszelkie inne wyraźne lub dorozumiane gwarancje. Wszelkie jej modyfikacje mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej przez Producenta.

 

Nasze realizacje:

Polecane